Bestekservice

bestekservice.jpg

Wij verzorgen al Uw servicevragen aangaande produktadvisering conform aangeleverde bestekken binnen GWW sector.

Produktadvies, calculatiewerk en plaatsingsvoorbereiding met eventuele uitvoering op alle relevante aanvragen binnen het aangevraagde of in voorbereiding zijnde bestek.